Actief aan de slag in noord! (2011)

In de besparingswinkel WATTNOU? aan de Nieuwe Binnenweg was het woensdagochtend 23 maart een drukte van jewelste. Vijftien vrouwen uit de deelgemeente Noord ontvingen hier uit handen van de directeur van het Rotterdams Milieucentrum

Emile van Rinsum de certificaten Milieucoach. Alle vrouwen hebben de cursus Milieucoach van opZUINIG! met goed gevolg doorlopen. De coaches kunnen nu in hun eigen buurt en wijk voorlichting geven over energie – en waterbesparing, afval en duurzaamheid. De komende maanden gaan zij hiermee aan de slag in Noord. Het animo in Rotterdam Noord is zo groot dat er alweer een nieuwe coachcursus op stapel staat!

opZUINIG!
De groep uit Noord is de eerste groep dit jaar die de certificaten milieucoach kreeg overhandigd. Het is onderdeel van opZUINIG een activiteit van het Rotterdams Milieucentrum met het doel bewoners bewuster om te laten gaan met elektriciteit, water, gas en afval.

Miliecoaches
De komende maanden wil het Milieucentrum tussen de 130 en 160 coaches opleiden in de deelgemeenten Noord, Feijenoord, Delfshaven en Charlois. Iedere milieucoach bereikt dan weer tussen de 30 en 100 bewoners in hun eigen buurt met voorlichting over zuiniger omgaan met elektriciteit, gas en water. Uiteraard worden de coaches hierbij volop ondersteund door het Milieucentrum.

EKOffer
De nieuwe milieucoaches krijgen een EKOffer mee vol met voorbeeldmateriaal zoals tochtstrips, ledlampen, besparende douchekoppen, standbykillers, wattmeters, waterbespaarders etc. etc. maar ook veel tips van de GroeneKlusjesMan.

Website
Op deze website vind je meer informatie over de cursussen, de GroeneKlusjesMan en opZUINIG!.

Samenwerking
In opZUINIG! wordt samengewerkt met de Rotterdamse deelgemeenten Feijenoord, Noord, Charlois en Delfshaven, met de besparingswinkel WATTNOU?, het Rotterdams Climate Initiatieve, Welzijnsstichting NOORD+, Cleo-patria, wijk – en Milieu TV van Cineac TV, Bureau OPZOOMER MEE! en vele wijk – en buurtorganisaties in Rotterdamse. Het ministerie van Milieu en de gemeente Rotterdam (Programmabureau Duurzaam en ‘Lokale Agenda 21’) financiert mee!