In een aantal straten bewoners en milieucoaches aan de slag gegaan met duurzaamheidsplannen.

Het Rotterdams Milieucentrum organiseerde de afgelopen 10 maanden 16 milieucoach cursussen in het kader van de opZuinig!campagne. Iedere cursus bestond uit vier bijeenkomsten. De 165 opgeleidde milieucoaches organiseerden op hun beurt weer zo’n 75 bijeenkomsten voor groepen van 6 tot 15 personen. Deze bijeenkomsten vonden plaats bij verenigingen, in buurthuizen en soms ook bij mensen thuis (met alle buren op de koffie). Ook waren de milieucoaches van opZuinig! te vinden op markten en evenementen met een eigen informatiekraam (vaak samen met de Groene KlusjesMan). Er werden ook cursussen ontwikkeld op verzoek van eigenaar-bewoners.

Het mag een succesvol project worden genoemd:opZuinig!. Met een beperkt budget wist hetmilieucentrum in korte tijd veel mensen te bereiken met de boodschap dat energiebesparing goed is voor de portemonee en voor het milieu! De sleutel tot dit succes is het inzetten van bewoners zelf. Want bijopZuinig! zijn het mensen uit de buurt die zelf voorlichtingen organiseren over energiebesparing en duurzaamheid.

Spin off
De cursussen van opZuinig! hebben in een aantal buurten ook enige ‘spin off’. Door een koppeling te maken met de landelijke Klimaatstraatfeest-campagne zijn in een aantal straten bewoners en milieucoaches aan de slag gegaan met duurzaamheidsplannen. De Schieveenstraat, de winnaar van het Klimaatstraatfeest 2011, werkt momenteel samen met huisbaas Vestia aan een breed duurzaamheidsplan waarin groenedaken, zonnepanelen, zonneboilers en een compleet isolatiepakket op haalbaarheid wordt onderzocht.

Eigenaar bewoners
Tijdens de cursus kwamen eigenaar-bewoners zelf met het idee de cursus milieucoach als middel te gebruiken om mede-bewoners om de tafel te krijgen. De cursus werd aangepast aan de wensen van deze groep. Er werd een aantal bijeenkomsten voor eigenaar-bewoners en VVE’s (Verenigingen van Eigenaren) georganiseerd. Naast makkelijk energiebesparen in je eigen huis kwamen er in deze cursus ook andere thema’s aan de orde zoals:
Wat willen en kunnen we verder ondernemen om onze huizen en woonomgeving zo energieneutraal en bewonersvriendelijk mogelijk te maken?
Hoe maken we onze buurt bestendig voor een toekomst waar gewone energie schaars en duur zal zijn?
Welke investeringen gaan zichzelf straks terugverdienen?

Energiesprong
In de cursus gericht op eigenaar-bewoners werd er gezocht naar mogelijkheden om de ideeën voor het verduurzamen ook werkelijk vorm te geven. Hierbij werd de ondersteuning ingeroepen van deskundigen zoals de Energiesprong (een project van de Stuurgroep Experimenten Stadsvernieuwing). De cursus ‘milieucoach’ bleek dus ook hier een goed middel om eigenaar bewoners om de tafel te krijgen en echt stappen te zetten naar de verduurzaming van grote aantallen woningen.

De toekomst van opZuinig!
Het Milieucentrum wil ook de komende maanden door met het opleiden van zoveel mogelijk milieucoaches en het begeleiden van bijeenkomsten over energiebesparing en duurzame energie, zowel voor huurders als eigenaar-bewoners. De directie van het Programmabureau Duurzaam van de gemeente en de wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen buigen zich binnenkort over de financiële ondersteuning van de opZuinig!campagne.

Een video impressie van Cineac Milieu TV van de uitreiking van de certificaten aan de milieucoaches

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Filmpje van de certificaatuitreiking 1ste groep Milieucoaches uit Rotterdam Noord:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer