Mooie voorbeelden uit de stad!

Schieveenstraat
Bekijk het winterklaarverhaal van de Schieveenstraat

De Schieveenstraat in het Liskwartier in Rotterdam-noord is misschien wel de bekendste duurzame straat van Rotterdam. Jaren achtereen deed een groot aantal bewoners mee met het klimaatstraatfeest, een grote landelijke energiebesparingscampagne. De bewoners grijpen iedere kans aan om energiebesparing maar ook veel andere ‘duurzame dingen’ gezamenlijk op te pakken. Een deel van de Schieveenstraat is eigendom van woningcorporatie Vestia. De bewoners deden de afgelopen jaren vele voorstellen zoals led-verlichting, zonnepanelen, isolatie etc.. Vestia gaf vaak ‘niet thuis’ mede vanwege de moeilijke financiële periode waarin zij zaten.n Maar de bewoners, onder voorzitterschap van Karin Padmos, gingen door met hun activiteiten. Er zijn veel en vaak straatacties. De deuren af en het blijven uitleggen is de boodschap van Karin … in het filmpje vertelt ze verder.

IJsselmonde de Groene Tuin
Bekijk het winterklaarverhaal van de Groene Tuin

De huurders van de vier woonblokken aan de Groene Tuin in IJsselmonde hebben net een forse renovatie achter de rug (van april 2013 – mei 2014) waarin ook veel isolerende maatregelen zijn meegenomen zoals dubbelglas (HR++) vloer – en dakisolatie, gevelisolatie, ledverlichting etc.. Woonbron de woningcorporatie maakte hierbij gebruik van de woonlastenwaarborg die werd ontwikkeld door de Woonbond.  De huurders waren volop betrokken bij het renovatieproces en brachten ook zelf een aantal energiebesparende-eisen in.  Ze werden hierbij ondersteunt door de Woonbond. Jaap Faber (voorzitter van de Huurdersvereniging en van de bouwcommissie) over zijn ervaringen. Gemiddeld zijn de huurders er op vooruit gegaan (zeker bij de lage flats) alleen bij de hoge flats kwamen bewoners gemiddeld hoger uit met de totale woonlasten. Helaas werd hier geen onderzoek naar gedaan en blijft het gissen naar de oorzaak.

PWS blokken (Vestia)
Bekijk het Winterklaar verhaal van de PWS blokken:

De PWS-blokken in de wijk Bergpolder Rotterdam – noord hebben een lange onzekere periode achter de rug. Oorspronkelijk stonden de twee woonblokken op de slooplijst van woningcorporatie Vestia. De huurders kwamen in actie tegen de sloop en stelde als alternatief renovatieplan voor. Ze kregen het tij mee. Vestia besloot tot renovatie. Dankzij de inbreng van de huurder wordt er nu ook een flink aantal energiebesparende maatregelen uitgevoerd zoals HRR++ glas, ledverlichting in de openbare ruimten, vloer en dakisolatie. Rien Tuk is milieucoach en ook actief in het landelijk platform van Vestia-huurders. Rien woont in de PWS-blokken en is een van de drijvende krachten achter het behoud van de blokken, de renovatie en de energiebesparende maatregelen. Bewoners kunnen ‘gewoon’ in hun huis blijven tijdens de renovatie. Vestia gaat geen huurverhoging berekenen, dus de huurders verwachten er qua woonlasten flink op vooruit te gaan. Rien gaat. als milieucoach, nog wel zijn buren voorlichten over energiebesparing in huis want veel hangt af van gedrag, zegt hij.

Noordsingel / Rembrandtstraat
Bekijk het Winterklaar verhaal van de Noordsingel:

Het blok Noordsingel/Rembrandtstraat aan de rand van het Oude Noorden is echt een prototype ‘stadsvernieuwingsblok’ uit de jaren tachtig. De huurwoningen zijn in eigendom van woningcorporatie Havensteder en een flink aantal woningen is verkocht aan de huurders. Het is dus een gemengd complex met een VVE waarin de corporatie het meest aantal stemmen vertegenwoordigd. Huurster Eva Bes is zeer actief en volgt alle ontwikkelingen maar kaart ook nieuwe mogelijkheden aan. Ze probeert al jaren de corporatie en de VVE zover te krijgen iets aan energiebesparende maatregelen te doen. Het is een weg van de lange adem. Zelfs de Energiebus van de Woonbond kwam langs. Het voorstel van Eva was om het hele complex te verduurzamen. Uiteindelijk resulteerde dit in een (verplichte) vervanging van de ketels door nieuwe HR++ en werden er diverse maatregelen meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan van de VVE voor de gevels. Het dubbelglas in haar eigen woning heeft Eva echter zelf moeten betalen als huurster. Daarnaast is Eva aan de slag gegaan met kleine aanpassingen die je als huurder zelf kunt doen, ze probeert hier zoveel mogelijk buren bij te betrekken.

Zuiderterras
Bekijk het Winterklaar verhaal van het Zuiderterras:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

De Vereniging van Eigenaren ging gemotiveerd door de cursus “VvE’s met Energie” aan de slag met energiebesparing in de openbare ruimtes zoals de trappenhuizen en galerijen. Zo werden de oude TL-verlichting vervangen door led-verlichting. Dit levert nu al zo’n €600 per maand op aan besparing. Op een slimme manier werden de verlichting ‘verled’ want de armaturen werden niet vervangen en dat scheelde heel wat kosten. Ook gaan de lampjes nu automatisch aan en uit zodat ze niet de hele nacht blijven doorbranden.

Ook heeft de VvE plannen om met zonnepanelen energie op te wekken. Een bevriend architect kwam met een bijzondere oplossing. De leden van de VvE zijn ook enthousiast over een groen dak.

www.zuiderterras.com

De Delft Mullerpier
Bekijk het Winterklaar verhaal van het De Delft Mullerpier:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

De Delft is een mooi wooncomplex op de Rotterdamse Mullerpier. De Vereniging van Eigenaren van de Delft is op initiatief van een bewonerswerkgroep Duurzaamheid aan de slag gegaan met duurzaamheid. Een van deze activiteiten was het koppelen van zonne-energie aan de servicekosten. Uiteindelijk werden de zonnepanelen op het dak geplaatst nadat de openbare verlichting in de collectieve-garage, trappenhuizen en op de galerijen werden vervangen door ledverlichting.

Sporthal Blijstroom
Bekijk het Winterklaar verhaal van het Sporthal Blijstroom:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Op initiatief van en samen met de bewoners energiecoöperatie Blijstroom zijn de bewoners in Blijdorp (Rotterdam Noord) aan de slag gegaan met een collectief energieproject. Op een dak van een gymzaal in de wijk zal een fors aantal zonnepanelen worden geplaatst die stroom opwekt voor meerdere huisgezinnen in de directe omgeving.

www.blijstroom.nl

Bazelbuurt
Bekijk het Winterklaar verhaal van het Bazelbuurt:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

De Bewonersvereniging Bazelbuurt is een zeer actieve club die zich met een breed scala aan onderwerpen bezighoud. Donald van den Acker vertelt hoe hij zijn mede-bewoners overhaalde meer aan duurzaamheid te doen. In de Bazelbuurt zijn bewoners zelf aan de slag gegaan met vooral de vloerisolatie en er is een begin gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen. Technische ondersteuning werd ingehuurd via de Woonwijzerwinkel.

www.bazelbuurt.nl

Zaterdagmiddag 5 november is de uitslag van de Winterklaar010-competitie tijdens het Energiecafe010. Wie van de acht bovenstaande bewonersinitiatieven krijgt de Winterklaar010-schaal? Om 13.00 uur in de Nieuwe Banier in Rotterdam Noord (Banierstraat 1). U bent welkom maar wel even aanmelden info@milieucentrum.rotterdam.nl.