GroenestroomBelast het milieu minder dan grijze stroom
Iedereen kan bij het energiebedrijf een groene stroomcontract afsluiten in plaats van een contract voor grijze stroom. Groene stroom is afkomstig van waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa, en belast het milieu minder dan grijze stroom.

Niet alle groene stroom is groen
Niet alle groene stroom is wat je ervan verwacht. Je kunt daadwerkelijk bijdragen aan vergroening van de energieproductie door te kiezen voor groene stroom uit Nederlandse wind, zon of biomassa uit afvalstromen, of door groene stroom te kopen bij een bedrijf dat investeert in duurzame energieopwekking. Milieu Centraal zet alles voor jou op een rij. Lees dit artikel.

Waterkracht
De ene soort groene stroom is vooral gebaseerd op waterkrachtcentrales in Scandinavië, de andere vooral op windenergie en biomassa in Nederland. De Scandinavische waterkrachtcentrales staan er al tientallen jaren. Hun bouw heeft niets te maken gehad met de vraag naar groene stroomcontracten.  waterkracht.1

Wind of biomassa

Wilt u met het afnemen van groene stroom binnen afzienbare tijd bijdragen aan de bouw van extra installaties voor groene stroom, kies dan voor een contract met Nederlandse windenergie of biomassa. In Nederland is weinig van dit soort groene stroom beschikbaar. Daardoor is de kans groter dat door nieuwe groene stroomcontracten deze stroom schaars wordt en er nieuwe installaties nodig zijn.

Tips groene stroom
zonnepanelen– Op het stroometiket van uw energieleverancier staat welke energiebronnen worden gebruikt voor de groene stroom en van welke leverancier.
– Minder stroom gebruiken levert het grootste voordeel op voor het milieu. Blijf besparen, ook al heeft u groene stroom.
– Maak zelf groene stroom: schaf zonnepanelen aan. Zie: zonnepanelen
– Investeer direct in groene elektriciteit: wordt mede-eigenaar van een windmolen of mede-investeerder in een windpark zie: Windenergie

Bron: www.milieucentraal.nl

Weblink:
Milieucentraal over groene stroom
Groene stroom is afkomstig van waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa, en belast het milieu minder dan grijze stroom.